فرصت‌های شغلی

اگر تمایل دارید به تیم ما اضافه شوید و در پروژه‌های مختلف با ما همکاری کنید رزومه خود را به hi@bntehran.com ایمیل کنید.

استودیو - تهران

دستیار

«دستیار استودیو» در امور متنوع استودیو از طراحی تا ارسال محصولات در کنار ما خواهد بود. حضور فیزیکی تمام‌وقت در استودیو برای این کار لازم است و نزدیکی محل سکونت شما به استودیوی ما مزیت حساب می‌شود.
۱-۲ سال سابقه کار (جز کارآموزی) در طراحی فضا یا محصول و همین‌طور آشنایی با نرم‌افزارهای
AutoCAD
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
ضرورت دارد.

طراح محصول

«طراح محصول» طی پروسه طراحی تا نظارت و اجرا محصولات در کنار ما خواهد بود. حضور فیزیکی در استودیو و کارگاه برای این کار لازم است.
۱-۲ سال سابقه کار حرفه‌ای در طراحی و اجرای محصول و توانایی پیش بردن انواع پروژه‌ها همین‌طور آشنایی با نرم‌افزارهای
AutoCAD
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Rhinoceros
ضروری حساب می‌شود.

کارآموز

«کارآموز استودیو» در امور متنوع استودیو از طراحی تا ارسال محصولات در کنار ما خواهد بود. طول دوره کارآموزی شش ماهه و با پرداخت هزینه است و امکان همکاری بلند مدت وجود دارد.
تجربه در طراحی فضا شا محصول و همین‌طور آشنایی با نرم‌افزارهای
AutoCAD
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
مزیت حساب می‌شود.

فضای فیزیکی - تهران

دستیار فروش

حضور فیزیکی تمام‌وقت در فضای فیزیکی ما برای این کار لازم است و نزدیکی محل سکونت شما به فضای فیزیکی ما مزیت به حساب می آید. آشنایی با نرم‌افزارهای آفیس ضرورت دارد.

دستیار ارتباط با مشتریان

حضور فیزیکی پاره وقت در فضای فیزیکی ما برای این کار لازم است و نزدیکی محل سکونت شما به فضای فیزیکی ما مزیت به حساب می آید.
همین‌طور آشنایی با نرم‌افزارهای آفیس، مبانی ارتباط با مشتریان CRM ضرورت دارد.

طراح فری‌لنس

طراح گرافیک

برخی پروژه‌های طراحی گرافیک خاص با هدایت تیم ما توسط «طراح گرافیک فریلنس» پیش خواهند رفت.

طراح محصول

برخی پروژه‌های طراحی محصول خاص با هدایت تیم ما توسط «طراح محصول فریلنس» پیش خواهند رفت.