کیمن مه‌آبادی

کیمن مه‌آبادی، متولد سال ۱۳۶۹ در طراحی‌هایش تحت تاثیر مدیا، رسانه‌های مجازی، فیلم و به طور کلی منابع فرهنگ عامه است. آثارش را از طریق انباشت تصاویر و بازتولیدشان خلق می‌کند. آثار کیمن بازه‌ای گسترده از موضوعات اجتماعی - سیاسی و وقایع روز تا صحنه‌هایی از فیلم‌ها را در بر می‌گیرد. اسم این مجموعه برگرفته از فیلمی با همین عنوان است و به گستره‌ی متنوعی از برداشت‌ها و گمانه‌زنی‌هایی اشاره دارد که هر بیننده می‌تواند نسبت به تصاویر داشته باشد.