مطالب وبلاگ

خط‌خطی در خیابان
طراحی‌های میکل‌آنژ: آناتومی معماری
الیاف سفید کاغذ، سلول‌های خاکستری مغز
دیوید هاکنی: پُرکار مثل یک حشره
اتاق زیرشیروانی آشفته ذهن: در دفترچه نویسندگان چه می‌گذرد؟
دفترچه‌های ویکتور هوگو: هیچ چیز نباید از قلم بیفتد، نه حرفی نه خیالی
چه‌طور با طراحی‌کردن به جنگ اضطراب برویم؟
جان لنون: نواختن با مداد
هنری تولوز لوترک: دائم‌الخمر طراحی
طراحی‌های تادائو آندو: هایکوهای معمارانه
توماس ادیسون: هزار و  نود و سه اختراع، پنج میلیون صفحه یادداشت‌‌‌برداری
چرا باید یک دفترطراحی روزانه داشت؟
کتاب‌های دست‌ساز: هدیه‌های ویلیام فاکنر
چرا یادداشت‌برداری دیجیتال جای نوشتن را نمی‌گیرد؟
امضا: پیرمردی دیوانه طراحی
چرا بت‌سازی از دفترطراحی سد راهتان می‌شود؟
طراحی در جاده: سفر لوکوربوزیه جوان به دور اروپا
نامه‌هایی که «تاریخ» را تغییر دادند (۲): رویایی دارم
دفترچه‌های معماری: آزادی بدون ساختار، تفکر وحشی
دفترچه‌های بتهوون: شنیدن از روی کاغذ
نامه‌هایی که «تاریخ» را تغییر دادند (۱): ریش آقای لینکلن